Політика в області якості і екологічного менеджменту ТОВ "Дорбуд"


     Справжня політика ТОВ "Дорбуд" поширюється на виробництво будівельних матеріалів (асфальтобетон, емульсія бітумна дорожня, щебінь кубовидної форми) і надання послуг в області дорожнього будівництва.

     Стратегія підприємства спрямована на виробництво конкурентоздатної продукції стабільно високої якості відповідно до вимог нормативних документів і споживача і безперервне підвищення рівня екологічної безпеки діяльності підприємства, розширення ринків збуту, задоволення соціальних і економічних потреб власників і працівників підприємства.

     Головною метою підприємства в області якості і екології є безперервне вдосконалення системи менеджменту якості відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001 і системи екологічного менеджменту відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 14001 .

     Наша місія:

     "Українським дорогам і будівельним матеріалам - європейська якість, екологічна безпека і надійність в експлуатації".

     Усі процеси підприємства знаходяться в керованих умовах і постійно удосконалюються відносно цілей, що узгоджуються із справжньою політикою.
     Цілі процесів досягаються шляхом:
     - дотримання законів і інших нормативних актів з охорони довкілля;
     - забезпечення постійного удосконалення, обмеження і запобігання негативного впливу для усіх видів діяльності, продукції і послуг, застосування кращих і економічно обгрунтованих технологій;
     - встановлення повноважень, відповідальності і критеріїв оцінки ефективності діяльності кожного співробітника по управлінню конкретними процесами;
     - зменшення кількості забруднюючих речовин, що поступають в довкілля і утворення відходів, що не піддаються повторному використанню
     - встановлення і документування причин невідповідностей, проведення дій, що коригують і застережливих, з усунення і запобігання потенційним невідповідностям;
     - виконання правил і процедур інтегрованої системи.
      Процеси при виробництві будівельних матеріалів і наданні послуг в області дорожнього будівництва забезпечуються ресурсами для задоволення потреби замовників і зацікавлених сторін (держави, суспільства, акціонерів і співробітників).

     Кваліфікація співробітників оцінюється і підтримується на рівні, необхідному для ефективного впровадження інтегрованої системи з метою створення конкурентоздатної і задовольняючої замовника продукції.

     Організаційна структура підприємства забезпечує узгодженість процесів, повноважень і відповідальності співробітників.

     Керівництво ООО «Дорбуд», в особі директора бере на себе відповідальність за ефективне функціонування інтегрованої системи. Реалізація політики в області якості і екології є обов'язком і справою ушановуй кожного працівника підприємства.


 

СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ
ООО "ДОРБУД"

О Фирме | Услуги | Сертификаты | Технологии | Вакансии | Контакты